Jouw woonhuis, serviced apartments, hotel, hostel of bed and breakfast moet als een warm nest voelen!

Een interieur van een woonhuis, serviced apartments, hotelkamer, hostel of een bed and breakfast moeten voor je gasten een warm nest zijn! Hoe realiseer je zo’n warm nest? Hoe kunnen junior of singlekamers toch veel potentie hebben? Met onze voorbeelden, ervaring en expertise als hotelinrichter en interieurspecialist is de eerste stap altijd het inventariseren van de bestaande situatie en alle (on) mogelijkheden in kaart te brengen. Daarnaast hebben wij een ervaren team specialisten om ons heen die begrijpen onder welke omstandigheden er gewerkt moet worden en welke eisen er aan gesteld worden. Wij volgen geen trends! Wij bedenken hotelinrichtingen die passen bij jouw hotel, omgeving en identiteit. Het moet immers minimaal weer 10 jaar meegaan.

Met onze gratis intakegesprek weet u snel waar u aan toe bent. BEL ONS OP 06-25022761

A interior of a house, serviced apartments, hotel, hostel or bed and breakfast must be a warm nest for your guests! How do you realize such a warm nest? How can junior or single rooms have a lot of potential?

With our examples, experience and expertise, as hotel room facilitator and interior specialist, the first step is always to invent the existing situation and to map out all the possibilities. In addition, we have an experienced team of specialists around us who understand under what conditions to work. We do not follow trends! We devise hotel facilities that suit your hotel, environment and identity. After all, it must last at least another 10 years.

 
153/5000
 
We do not follow trends! We devise hotel facilities that suit your hotel, environment and identity. After all, it must last at least another 10 years.

With our free intake conversation, you quickly know where you are. Call us at 06-25022761

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren